Kalite, İş Emniyeti ve Çevre Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

ALYANS MÜHENDİSLİK olarak, faal halde olduğumuz; “GEMİ MAKİNELERİ DONATIM, BAKIM-ONARIM, TALAŞLI İMALAT ÜRETİM VE PERVANE TAMİRİ FAALİYETLERİ” kapsamı dahilinde Kalite Politikamız;

 • İlgili Taraf ihtiyaç ve beklentilerini ve müşteri memnuniyetini esas alarak, değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
 • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına, yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
 • Kaliteden, tüm personelimizin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personelimize kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Personelimizin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı, ölçülebilir Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uymaktır.

Bu doğrultuda, ALYANS MÜHENDİSLİK olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  POLİTİKAMIZ

Alyans Mühendislik İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;

 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmak ve bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğimizden, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “Önce Güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktayız. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
 • Ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzalanan sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmekteyiz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedef olarak kabul etmekteyiz.
 • İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarımızı sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indireceğiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Alyans Mühendislik Çevre Politikası;

 • Sürdürdüğümüz hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceğimiz olumsuz etkileri en aza indirmek,
 • Faaliyetlerimizin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara uymasını sağlamak,
 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 • Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığımız çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirmek,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çalışanlara, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.